Ultimul război mondial al omenirii

Ezechiel, Capitolul 38, ne spune cine vor fi participanții ultimului război mondial al omenirii: 2„Fiul* omului, întoarce-te** cu faţa spre Gog†, din ţara…